Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy z tego, że można tyleż samo zarobić na burzeniu cywilizacji, co na jej budowaniu.


ludzie-przeważnie-nie-zdają-sobie-sprawy-z-tego-że-można-tyleż-samo-zarobić-na-burzeniu-cywilizacji-co-na-jej-budowaniu
margaret mitchellludzieprzeważnieniezdająsobiesprawytegożemożnatyleżsamozarobićnaburzeniucywilizacjicojejbudowaniuludzie przeważnieprzeważnie nienie zdajązdają sobiesobie sprawysprawy zz tegoże możnamożna tyleżtyleż samosamo zarobićzarobić nana burzeniuburzeniu cywilizacjico nana jejjej budowaniuludzie przeważnie nieprzeważnie nie zdająnie zdają sobiezdają sobie sprawysobie sprawy zsprawy z tegoże można tyleżmożna tyleż samotyleż samo zarobićsamo zarobić nazarobić na burzeniuna burzeniu cywilizacjico na jejna jej budowaniuludzie przeważnie nie zdająprzeważnie nie zdają sobienie zdają sobie sprawyzdają sobie sprawy zsobie sprawy z tegoże można tyleż samomożna tyleż samo zarobićtyleż samo zarobić nasamo zarobić na burzeniuzarobić na burzeniu cywilizacjico na jej budowaniuludzie przeważnie nie zdają sobieprzeważnie nie zdają sobie sprawynie zdają sobie sprawy zzdają sobie sprawy z tegoże można tyleż samo zarobićmożna tyleż samo zarobić natyleż samo zarobić na burzeniusamo zarobić na burzeniu cywilizacji

To prawda, że dobra tego świata są ograniczone i ludzie zawsze je muszą sobie wydzierać. Niedole tylko zdają się nie mieć granic. -Maria Dąbrowska
to-prawda-że-dobra-tego-świata-są-ograniczone-i-ludzie-zawsze-muszą-sobie-wydzierać-niedole-tylko-zdają-ę-nie-mieć-granic
Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich mamy dla kogo żyć. -Magdalena Samozwaniec
nasi-śmiertelni-wrogowie-nie-zdają-sobie-sprawy-że-posiadając-ich-mamy-dla-kogo-żyć
Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich, mamy dla kogo żyć. -Magdalena Samozwaniec
nasi-śmiertelni-wrogowie-nie-zdają-sobie-sprawy-że-posiadając-ich-mamy-dla-kogo-żyć
Młodość nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka to potęga być młodym. -Milan Kundera
młodość-nie-zdaje-sobie-sprawy-z-tego-jaka-to-potęga-być-młodym
Zawczasu usuwać morderców znaczyłoby więc - zachować życie. Ale właśnie tego ludzie dobrej woli przeważnie nie potrafią, a już nigdy radykalnie. -Marcin Luter
zawczasu-usuwać-morderców-znaczyłoby-więc-zachować-życie-ale-właśnie-tego-ludzie-dobrej-woli-przeważnie-nie-potrafią-a-już-nigdy