Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie zawsze umieją ratować wartość życia.


ludzie-ratują-wartość-pieniądza-ale-nie-zawsze-umieją-ratować-wartość-życia
stefan wyszyński kardludzieratująwartośćpieniądzaaleniezawszeumiejąratowaćżycialudzie ratująratują wartośćwartość pieniądzaale nienie zawszezawsze umiejąumieją ratowaćratować wartośćwartość życialudzie ratują wartośćratują wartość pieniądzaale nie zawszenie zawsze umiejązawsze umieją ratowaćumieją ratować wartośćratować wartość życialudzie ratują wartość pieniądzaale nie zawsze umiejąnie zawsze umieją ratowaćzawsze umieją ratować wartośćumieją ratować wartość życiaale nie zawsze umieją ratowaćnie zawsze umieją ratować wartośćzawsze umieją ratować wartość życia

Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy.Życie ma wartość tylko przez swoją wartość dla drugich.Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem.Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych.Ludzie są jak moneta papierowa; mają wartość tylko o tyle, o ile jest na nich pieczęć, piętno idei.