ludzie są tak up­rzej­mi gdy coś od nas chcą....


ludzie-są tak-up­rzej­mi-gdy-coś-od nas-chcą
ciarkaludziesą takup­rzej­migdycośod naschcąludzie są taksą tak up­rzej­miup­rzej­mi gdygdy coścoś od nasod nas chcąludzie są tak up­rzej­misą tak up­rzej­mi gdyup­rzej­mi gdy cośgdy coś od nascoś od nas chcąludzie są tak up­rzej­mi gdysą tak up­rzej­mi gdy cośup­rzej­mi gdy coś od nasgdy coś od nas chcąludzie są tak up­rzej­mi gdy cośsą tak up­rzej­mi gdy coś od nasup­rzej­mi gdy coś od nas chcą

Og­rzej mnie, zażar­ta na ten świat niez­go­do, z którą roz­stałem się tak młodo, powróć - og­rzej mnie!  -Wojciech Młynarski
og­rzej-mnie-zażar­-na ten-świat-niez­go­do-z którą-roz­stałem ę-tak-młodo-powróć- og­rzej-mnie 
Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego. -Anonim
dziewczyny-nie-chcą-nic-prócz-męża-a-gdy-już-go-mają-chcą-wszystkiego
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą. -T. Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś boli. -Sidonie Gabrielle Colette
gdy-jesteśmy-zazdroś-przekonujemy-ę-że-kochamy-tak-jak-przekonujemy-ę-że-żyjemy-kiedy-nas-coś-boli