Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt.


ludzie-są-gorsi-od-najokrutniejszych-zwierząt
baltazar gracian y moralesludziegorsiodnajokrutniejszychzwierzątludzie sąsą gorsigorsi odod najokrutniejszychnajokrutniejszych zwierzątludzie są gorsisą gorsi odgorsi od najokrutniejszychod najokrutniejszych zwierzątludzie są gorsi odsą gorsi od najokrutniejszychgorsi od najokrutniejszych zwierzątludzie są gorsi od najokrutniejszychsą gorsi od najokrutniejszych zwierząt

Ludzie bywają lepsi lub gorsi od swoich uczynków.Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat jego poczynań jest obecnie dokładniejsza.Ludzie dobrzy, inteligentni, współczujący stają się gorsi w zbiorowisku. Brak odpowiedzialności osobistej budzi złe instynkty.Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich.Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto.Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich.