Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi.


ludzie-są-jak-góry-wielcy-wydają-ę-z-bliska-mniejsi-a-mali-więksi
aleksander Świętochowskiludziejakgórywielcywydająsiębliskamniejsimaliwięksiludzie sąsą jakjak górywielcy wydająwydają sięz bliskabliska mniejsimali więksiludzie są jaksą jak górywielcy wydają sięwydają się zsię z bliskaz bliska mniejsia mali więksiludzie są jak górywielcy wydają się zwydają się z bliskasię z bliska mniejsiwielcy wydają się z bliskawydają się z bliska mniejsi

Ludzie, jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi.Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają.Wielcy ludzie są dumni, mali zarozumiali.Niektórzy ludzie wydają się wielcy, bo mierzy się także piedestał.Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi.Ludzie mali popełniają głupstwa. Ludzie wielcy popełniają błędy.