Ludzie są zaiste dziwaczni: bardziej cenią swoje mniemania niż rzeczywistość .


ludzie-są-zaiste-dziwaczni-bardziej-cenią-swoje-mniemania-ż-rzeczywistość
anonimludziezaistedziwacznibardziejceniąswojemniemanianiżrzeczywistośćludzie sąsą zaistezaiste dziwacznibardziej ceniącenią swojeswoje mniemaniamniemania niżniż rzeczywistośćrzeczywistośćludzie są zaistesą zaiste dziwacznibardziej cenią swojecenią swoje mniemaniaswoje mniemania niżmniemania niż rzeczywistośćniż rzeczywistośćludzie są zaiste dziwacznibardziej cenią swoje mniemaniacenią swoje mniemania niżswoje mniemania niż rzeczywistośćmniemania niż rzeczywistośćbardziej cenią swoje mniemania niżcenią swoje mniemania niż rzeczywistośćswoje mniemania niż rzeczywistość

Możliwości są bardziej przerażające niż rzeczywistość.Ludzie z re­guły Trzeba, aby piękne białogłowy odsłaniały się a jawiły swoje cudności. Nie ma wątpienia zaiste, iż widok białogłowy cale doskonałej w swojej piękności jest najwdzięczniejszy ze wszystkich na świecie.śle­py, widzi więcej głuchy, słyszy więcej a cho­ry do­cenia życie. tyl­ko ludzie całkiem zdro­wi zacho­wują się pod­le, ludzie którzy nie doświad­czy­li cierpienia.Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość.Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi.