Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać.


ludzie-sami-nie-wiedzą-czego-chcą-trzeba-ich-popychać
john steinbeckludziesaminiewiedzączegochcątrzebaichpopychaćludzie samisami nienie wiedzączego chcątrzeba ichich popychaćludzie sami niesami nie wiedzątrzeba ich popychaćludzie sami nie wiedzą

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą -Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą. -T. Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-zrozumiano
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano
Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. -Federico Fellini
młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć
Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą. -Edgar Faure
są-mężczyź-których-żony-naprawdę-nie-wiedzą-czego-chcą-innych-żony-niestety-wiedzą