Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury.


ludzie-stają ę-dob­rzy-przez-ćwicze­nie-i prak­ty­kowa­nie-dob­ro­-rzad­ko-zdarza ę-człowiek-dob­ry-z natury
demokrytludziestają siędob­rzyprzezćwicze­niei prak­ty­kowa­niedob­ro­cirzad­kozdarza sięczłowiekdob­ryz naturyludzie stają sięstają się dob­rzydob­rzy przezprzez ćwicze­niećwicze­nie i prak­ty­kowa­niei prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza sięzdarza się człowiekczłowiek dob­rydob­ry z naturyludzie stają się dob­rzystają się dob­rzy przezdob­rzy przez ćwicze­nieprzez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­niećwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza się człowiekzdarza się człowiek dob­ryczłowiek dob­ry z naturyludzie stają się dob­rzy przezstają się dob­rzy przez ćwicze­niedob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nieprzez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza się człowiek dob­ryzdarza się człowiek dob­ry z naturyludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­niestają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­niedob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­cirzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa