Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą


ludzie-sukcesu-ągle-ę-uczą-i-rozwijają-ludzie-przeciętni-uważają-że-już-wszystko-wiedzą
harv ekerludziesukcesuciąglesięucząrozwijająludzieprzeciętniuważajążejużwszystkowiedząludzie sukcesusukcesu ciągleciągle sięsię ucząuczą ii rozwijająludzie przeciętniprzeciętni uważająże jużjuż wszystkowszystko wiedząludzie sukcesu ciąglesukcesu ciągle sięciągle się ucząsię uczą iuczą i rozwijająludzie przeciętni uważająże już wszystkojuż wszystko wiedząludzie sukcesu ciągle sięsukcesu ciągle się ucząciągle się uczą isię uczą i rozwijająże już wszystko wiedząludzie sukcesu ciągle się ucząsukcesu ciągle się uczą iciągle się uczą i rozwijają

Ludzie sukcesu koncentrują się na szansach, przeciętni koncentrują się na przeszkodach -Harv Eker
ludzie-sukcesu-koncentrują-ę-na-szansach-przeciętni-koncentrują-ę-na-przeszkodach
Ludzie uczą się mówić, a przecież najważniejsza jest wiedza, jak i kiedy milczeć. -Lew Tołstoj
ludzie-uczą-ę-mówić-a-przecież-najważniejsza-jest-wiedza-jak-i-kiedy-milczeć
Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą. -Milton Friedmann
rządy-nie-uczą-ę-niczego-tylko-ludzie-ę-uczą
Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.)  -Milton Friedman
rządy-nie uczą ę-nicze­go-tyl­ko ludzie ę-uczą-go­ver­nmen­ts-ne­ver-learn-on­ly peop­-learn-ang 
Ludzie nauczają się uczą. -Anonim
ludzie-nauczają-ę-uczą