Ludzie używają słów tyl­ko po to, by uk­ryć swe myśli.


ludzie-używają-słów-tyl­ko-po to-by uk­ryć-swe-myśli
françois-marie arouet de voltaire (wolter)ludzieużywająsłówtyl­kopo toby uk­ryćswemyśliludzie używająużywają słówsłów tyl­kotyl­ko po toby uk­ryć sweswe myśliludzie używają słówużywają słów tyl­kosłów tyl­ko po toby uk­ryć swe myśliludzie używają słów tyl­koużywają słów tyl­ko po toludzie używają słów tyl­ko po to

W no­cy,gdy znów znik­niesz tak bez słów, pie­rzyną snów przyk­ryć chcę lęk swój.. -Lanni
w-no­cygdy-znów-znik­niesz-tak-bez-słów-pie­rzyną-snów-przyk­ryć-chcę-lęk-swój