Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją.


ludzie-w nie­szczęściu-szyb­ciej ę-starzeją
homerludziew nie­szczęściuszyb­ciej sięstarzejąludzie w nie­szczęściuw nie­szczęściu szyb­ciej sięszyb­ciej się starzejąludzie w nie­szczęściu szyb­ciej sięw nie­szczęściu szyb­ciej się starzejąludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją

Świat-zbyt-szyb­ko-umiera-ludzie-zbyt-szyb­ko ę-starzeją-i umierają-zwierzę-i rośli­ny-zbyt-szyb­ko-wy­mierają-~pa­weł-rychlica 
rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
rozchylasz-za­cieka­wione-usta-zamykając-oczy-czekasz-wdychając-po­wiew-nieznanego-ekscytacja-rośnie-a-ser­-bije-szyb­ciej-szyb­ciej-co
Szyb­ko zdo­byta sława jeszcze szyb­ciej więdnie. -Arthur Schopenhauer
szyb­ko-zdo­byta-sława-jeszcze-szyb­ciej-więdnie
Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić