Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą.


ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
maria kuncewiczludzieogóleistotamiirracjonalnymijednąrękąbudujądrugąniszcząludzie ww ogóleogóle sąsą istotamiistotami irracjonalnymijedną rękąręką budujądrugą niszcząludzie w ogólew ogóle sąogóle są istotamisą istotami irracjonalnymijedną ręką budująludzie w ogóle sąw ogóle są istotamiogóle są istotami irracjonalnymiludzie w ogóle są istotamiw ogóle są istotami irracjonalnymi

Jedną ręką przy­tulał dla hecy, drugą po przy­jaciel­sku, wbi­jał nóż w plecy. -onejka
jedną-ręką-przy­tulał-dla-hecy-drugą-po przy­jaciel­sku-wbi­jał-nóż-w plecy
Szukałem Boga... i nagle przyszedł nieoczekiwany jak żurawiny po pierwszym mrozie z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą i powiedział: dlaczego mnie szukasz, na mnie trzeba czasem poczekać. -Jan Twardowski
szukałem-boga-i-nagle-przyszedł-nieoczekiwany-jak-żurawiny-po-pierwszym-mrozie-z-sercem-pomiędzy-jedną-ręką-a-drugą-i-powiedział-dlaczego
Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci. -Clarence S. Darrow
pier­wszą-połowę-życia-niszczą-nam-rodzi­-drugą-dzieci
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Izaak Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Isaac Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów