Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą.


ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
maria kuncewiczludzieogóleistotamiirracjonalnymijednąrękąbudujądrugąniszcząludzie ww ogóleogóle sąsą istotamiistotami irracjonalnymijedną rękąręką budujądrugą niszcząludzie w ogólew ogóle sąogóle są istotamisą istotami irracjonalnymijedną ręką budująludzie w ogóle sąw ogóle są istotamiogóle są istotami irracjonalnymiludzie w ogóle są istotamiw ogóle są istotami irracjonalnymi

Jedną ręką przy­tulał dla hecy, drugą po przy­jaciel­sku, wbi­jał nóż w plecy.Szukałem Boga... i nagle przyszedł nieoczekiwany jak żurawiny po pierwszym mrozie z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą i powiedział: dlaczego mnie szukasz, na mnie trzeba czasem poczekać.Błędem jest każda emigracja. Wieczysty mit o Anteuszu zaczerpnięty został z głębin psychiki ludzkiej i życie zawsze go potwierdza. Oderwani od swej ziemi, od pni, ludzie tracą moc. Przyszłość kraju budują ci, co zostają, budują w powszednim trudzie zacisnąwszy zęby.Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci.Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.