Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.


ludzie-wierzą-że-aby-zdobyć-sukces-trzeba-wcześnie-wstawać-otóż-nie-trzeba-wstawać-w-dobrym-humorze
marcel achardludziewierzążeabyzdobyćsukcestrzebawcześniewstawaćotóżniewstawaćdobrymhumorzeludzie wierząże abyaby zdobyćzdobyć sukcessukces trzebatrzeba wcześniewcześnie wstawaćotóż nienietrzebatrzeba wstawaćwstawać ww dobrymdobrym humorzeże aby zdobyćaby zdobyć sukceszdobyć sukces trzebasukces trzeba wcześnietrzeba wcześnie wstawaćotóż nietrzeba wstawaćtrzeba wstawać wwstawać w dobrymw dobrym humorzeże aby zdobyć sukcesaby zdobyć sukces trzebazdobyć sukces trzeba wcześniesukces trzeba wcześnie wstawaćtrzeba wstawać wtrzeba wstawać w dobrymwstawać w dobrym humorzeże aby zdobyć sukces trzebaaby zdobyć sukces trzeba wcześniezdobyć sukces trzeba wcześnie wstawaćtrzeba wstawać w dobrymtrzeba wstawać w dobrym humorze

Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie – TRZEBA WSTAWAĆ W DOBRYM HUMORZELudzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze.Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem.Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa.Zdobyć trzeba wszystko samemu - idzie tylko o to,aby było na czym stopę oprzeć.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.