Ludzie wierzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy


ludzie-wierzą-że-są-nieszczęśliwi-ale-ło-kto-wie-że-mógłby-być-szczęśliwy
albert schweitzerludziewierzążenieszczęśliwialemałoktowiemógłbybyćszczęśliwyludzie wierząsą nieszczęśliwiale małomało ktokto wieże mógłbymógłby byćbyć szczęśliwyże są nieszczęśliwiale mało ktomało kto wieże mógłby byćmógłby być szczęśliwyale mało kto wieże mógłby być szczęśliwy

Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.Wszys­cy wierzą, że krop­la rozpływa się w oceanie, ale mało kto wie, że ocean rozpływa się w kropli.Wszyscy wierzą, że kropla rozpływa się w oceanie, ale mało kto wie, że ocean rozpływa się w kropli.Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy.Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa.Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa.