ludzie-wy ­cie-dar-dar by zaw­sze-być-sobą-~pa­weł-rychlica 
rychcikludziewy ma­ciedardar by zaw­szebyćsobą~pa­wełrychlica ludzie wy ma­ciewy ma­cie dardar by zaw­sze być~pa­weł rychlica ludzie wy ma­cie dar

Ge­niusz to dar potężnej in­wen­cji, dar uogólnienia i wyboru.Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru.