Ludzie z re­guły


ludzie-z re­guły-wiedzą-o nas-więcej-ż-my ­mi-więcej-ż-rzeczywistość
emilia szumiłoludziez re­guływiedząo naswięcejniżmy sa­mirzeczywistośćludzie z re­guływiedzą o naswięcej niżniż my sa­miwięcej niżniż rzeczywistośćwięcej niż my sa­miwięcej niż rzeczywistość

Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy.Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi.Fa­cet to coś więcej niż pe­nis. Niewiele więcej, ale jednak.Życie posiada więcej fantazji niż ludzie.