Ludzie z Kontynentu mają normalne życie seksualne, Brytyjczycy zabierają do łóżek butelki z gorącą wodą.


ludzie-z-kontynentu-mają-normalne-życie-seksualne-brytyjczycy-zabierają-do-łóżek-butelki-z-gorącą-wodą
george mikesludziekontynentumająnormalneżycieseksualnebrytyjczycyzabierajądołóżekbutelkigorącąwodąludzie zz kontynentukontynentu mająmają normalnenormalne życieżycie seksualnebrytyjczycy zabierajązabierają dodo łóżekłóżek butelkibutelki zz gorącągorącą wodąludzie z kontynentuz kontynentu mająkontynentu mają normalnemają normalne życienormalne życie seksualnebrytyjczycy zabierają dozabierają do łóżekdo łóżek butelkiłóżek butelki zbutelki z gorącąz gorącą wodąludzie z kontynentu mająz kontynentu mają normalnekontynentu mają normalne życiemają normalne życie seksualnebrytyjczycy zabierają do łóżekzabierają do łóżek butelkido łóżek butelki złóżek butelki z gorącąbutelki z gorącą wodąludzie z kontynentu mają normalnez kontynentu mają normalne życiekontynentu mają normalne życie seksualnebrytyjczycy zabierają do łóżek butelkizabierają do łóżek butelki zdo łóżek butelki z gorącąłóżek butelki z gorącą wodą

Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą.Najbardziej normalne życie to takie życie, w którym do niczego nie trzeba się zmuszać.Ubłoce­nie się, kiedy cze­ka człowieka wan­na z gorącą wodą, by­wa całkiem za­baw­ne. Ubłoce­nie się, kiedy może się spodziewać tyl­ko błota, wca­le nie bawi.Zażywający kąpieli winien zachować spokój i daleko posuniętą powściągliwość, nie powinien nic robić, inni mają oblewać go wodą i szorować.Oto rewanż przedmiotów: nie mają własnego życia, ale mają życie uparte.