Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi.


ludzie-zwykle-mają-dwa-powody-dla-których-coś-robią-jeden-prawdziwy-i-jeden-który-dobrze-brzmi
pierpont j. morganludziezwyklemajądwapowodydlaktórychcośrobiąjedenprawdziwyjedenktórydobrzebrzmiludzie zwyklezwykle mająmają dwadwa powodydla którychktórych coścoś robiąjeden prawdziwyprawdziwy ii jedenktóry dobrzedobrze brzmiludzie zwykle majązwykle mają dwamają dwa powodydla których cośktórych coś robiąjeden prawdziwy iprawdziwy i jedenktóry dobrze brzmiludzie zwykle mają dwazwykle mają dwa powodydla których coś robiąjeden prawdziwy i jedenludzie zwykle mają dwa powody

. . . ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to jest do sławy i bogactwa, jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie - a każdy tymi różnymi sposobami może tam dojść.W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć...W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć.Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.Wszyscy wiedzą, że coś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi.Dwa półgłówki to nie to samo, co jeden z głową.