ludziom kłamliwym szyb­ciej si­wieją włosy łańcuch dna prawda 


ludziom-kłamliwym-szyb­ciej-­wieją-włosy-łańcuch-dna-prawda 
cykamludziomkłamliwymszyb­ciejsi­wiejąwłosyłańcuchdnaprawda ludziom kłamliwymkłamliwym szyb­ciejszyb­ciej si­wiejąsi­wieją włosywłosy łańcuchłańcuch dnadna prawda ludziom kłamliwym szyb­ciejkłamliwym szyb­ciej si­wiejąszyb­ciej si­wieją włosysi­wieją włosy łańcuchwłosy łańcuch dnałańcuch dna prawda ludziom kłamliwym szyb­ciej si­wiejąkłamliwym szyb­ciej si­wieją włosyszyb­ciej si­wieją włosy łańcuchsi­wieją włosy łańcuch dnawłosy łańcuch dna prawda ludziom kłamliwym szyb­ciej si­wieją włosykłamliwym szyb­ciej si­wieją włosy łańcuchszyb­ciej si­wieją włosy łańcuch dnasi­wieją włosy łańcuch dna prawda 

rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości...Z rodziną, łączy mnie je­dynie łańcuch DNA.Szyb­ko zdo­byta sława jeszcze szyb­ciej więdnie.Op­ty­mizm błądząc we mgle szyb­ciej przechodzi.Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.