Ludziom wy­daje się, że są lep­si, kiedy jest im lepiej.


ludziom-wy­daje-ę-że są lep­-kiedy-jest im lepiej
mirosław Żuławskiludziomwy­dajesięże są lep­sikiedyjest im lepiejludziom wy­dajewy­daje siękiedy jest im lepiejludziom wy­daje się

Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej. -Anonim
ludziom-wydaje-ę-że-są-lepsi-kiedy-jest-im-lepiej
Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie. -Ilia Erenburg
młodym-ludziom-daje-ę-raczej-wykształcenie-ż-wychowanie
Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią. -Woody Allen
dobrzy-ludzie-śpią-lepiej-od-złych-ale-drudzy-bawią-ę-znacznie-lepiej-kiedy-nie-śpią
Wielu ludziom wy­daje się, że myślą, pod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy. -William James
wielu-ludziom-wy­daje-ę-że myślą-pod­czas-gdy-zmieniają ę-tyl­ko-przesądy