Ludzka egzystencja jest chorobą przenoszoną na nowe pokolenia przez miłosną żądzę.


ludzka-egzystencja-jest-chorobą-przenoszoną-na-nowe-pokolenia-przez-miłosną-żądzę
tomasz mannludzkaegzystencjajestchorobąprzenoszonąnanowepokoleniaprzezmiłosnążądzęludzka egzystencjaegzystencja jestjest chorobąchorobą przenoszonąprzenoszoną nana nowenowe pokoleniapokolenia przezprzez miłosnąmiłosną żądzęludzka egzystencja jestegzystencja jest chorobąjest chorobą przenoszonąchorobą przenoszoną naprzenoszoną na nowena nowe pokolenianowe pokolenia przezpokolenia przez miłosnąprzez miłosną żądzęludzka egzystencja jest chorobąegzystencja jest chorobą przenoszonąjest chorobą przenoszoną nachorobą przenoszoną na noweprzenoszoną na nowe pokoleniana nowe pokolenia przeznowe pokolenia przez miłosnąpokolenia przez miłosną żądzęludzka egzystencja jest chorobą przenoszonąegzystencja jest chorobą przenoszoną najest chorobą przenoszoną na nowechorobą przenoszoną na nowe pokoleniaprzenoszoną na nowe pokolenia przezna nowe pokolenia przez miłosnąnowe pokolenia przez miłosną żądzę

Ludzka egzystencja jest chorobą przenoszoną nowe pokolenia przez miłosną żądzę.Życie to choroba przenoszona drogą płciową.Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową.Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo niekochanym, przez wszystkich opuszczonym.Zły on…. zła ona Nim kierują żądze ….Nią mamona Ta­ki jest ten świat zatruty Je­den przez dru­giego szczuty A bez­bron­ny kona Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.