Ludzka natura Niepodporządkowanie Dreszczyk emocji Krys­ty­na Sz. 30.01.2015r.


ludzka-natura-niepodporządkowanie-dreszczyk-emocji-krys­ty­na-sz-30012015r
krystaludzkanaturaniepodporządkowaniedreszczykemocjikrys­ty­nasz30012015rludzka naturanatura niepodporządkowanieniepodporządkowanie dreszczykdreszczyk emocjiemocji krys­ty­nakrys­ty­na szludzka natura niepodporządkowanienatura niepodporządkowanie dreszczykniepodporządkowanie dreszczyk emocjidreszczyk emocji krys­ty­naemocji krys­ty­na szludzka natura niepodporządkowanie dreszczyknatura niepodporządkowanie dreszczyk emocjiniepodporządkowanie dreszczyk emocji krys­ty­nadreszczyk emocji krys­ty­na szludzka natura niepodporządkowanie dreszczyk emocjinatura niepodporządkowanie dreszczyk emocji krys­ty­naniepodporządkowanie dreszczyk emocji krys­ty­na sz

Rój PER Dreszczyk emocji krąży w to­ni mroku. Lo­ty perseid.Natura ludzka nie lubi przeciwieństw, ale jest symetryczna.Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności!Natura ludzka to naśladowczyni; kto pierwszy poszedł, ten prowadzi trzodę.Niedowierzanie Przy­pad­ko­we spotkanie Zauroczenie Krys­ty­na Sz. 01.02.2015r.Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku.