Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody.


ludzkie-przygody-ludzkie-noś-jeden-jest-pan-smutku-i-nagrody
jan kochanowskiludzkieprzygodyludzkienośjedenjestpansmutkunagrodyludzkie przygodyludzkie nośjeden jestjest panpan smutkusmutku ii nagrodyjeden jest panjest pan smutkupan smutku ismutku i nagrodyjeden jest pan smutkujest pan smutku ipan smutku i nagrodyjeden jest pan smutku ijest pan smutku i nagrody

Ludzkie przy­gody, ludzkie noś; je­den jest Pan smut­ku i nagrody.Dob­roć ma bo­wiem ludzkie ser­ce, Li­tość - ludzkie wejrzenie.Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co?Ab­strak­cja. Ludzkie pojęcie, które przek­racza ludzkie pojęcie...człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami.