ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
rychcikludzkośćbudziw naswy­nalaz­kośćświatza­fas­cy­nowa­niea wszechświatcieka­wość~pa­wełrychlica ludzkość budzibudzi w nasw nas wy­nalaz­kośćświat budzibudzi w nasw nas za­fas­cy­nowa­nieza­fas­cy­nowa­nie a wszechświata wszechświat budzibudzi w nasludzkość budzi w nasbudzi w nas wy­nalaz­kośćświat budzi w nasbudzi w nas za­fas­cy­nowa­niew nas za­fas­cy­nowa­nie a wszechświatza­fas­cy­nowa­nie a wszechświat budzia wszechświat budzi w nasludzkość budzi w nas wy­nalaz­kośćświat budzi w nas za­fas­cy­nowa­niebudzi w nas za­fas­cy­nowa­nie a wszechświatw nas za­fas­cy­nowa­nie a wszechświat budziza­fas­cy­nowa­nie a wszechświat budzi w nasświat budzi w nas za­fas­cy­nowa­nie a wszechświatbudzi w nas za­fas­cy­nowa­nie a wszechświat budziw nas za­fas­cy­nowa­nie a wszechświat budzi w nas

Kry­tyka - dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny ,a po­win­na być po­wodem do autorefleksji.Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi.Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia.Ta­jem­ni­ca budzi w nas dziec­ko. Nies­te­ty, co­raz star­sze dziecko.Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia.