Ludzkość dzisiaj dlatego błądzi, że uważa, iż wystarczy pracować dla siebie zamiast dla Boga.


ludzkość-dzisiaj-dlatego-błądzi-że-uważa-iż-wystarczy-pracować-dla-siebie-zamiast-dla-boga
mikołaj gogolludzkośćdzisiajdlategobłądziżeuważawystarczypracowaćdlasiebiezamiastbogaludzkość dzisiajdzisiaj dlategodlatego błądziże uważaiż wystarczywystarczy pracowaćpracować dladla siebiesiebie zamiastzamiast dladla bogaludzkość dzisiaj dlategodzisiaj dlatego błądziiż wystarczy pracowaćwystarczy pracować dlapracować dla siebiedla siebie zamiastsiebie zamiast dlazamiast dla bogaludzkość dzisiaj dlatego błądziiż wystarczy pracować dlawystarczy pracować dla siebiepracować dla siebie zamiastdla siebie zamiast dlasiebie zamiast dla bogaiż wystarczy pracować dla siebiewystarczy pracować dla siebie zamiastpracować dla siebie zamiast dladla siebie zamiast dla boga

Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga.Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie.Dla małej miłości wystarczy spryt, dla wielkiej niezbędny jest talent.Kto się uważa za zbyt ważnego dla małych spraw, ten przeważnie jest za mały dla spraw ważnych.Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.. . . musisz uważać na znaki. Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko co zapisał dla Ciebie.