Ludzkość jest drze­wem, a ludzie są liśćmi. Drze­wo trwa i rośnie, cho­ciaż liście opadają.


ludzkość-jest drze­wem-a ludzie-są liśćmi-drze­wo trwa-i rośnie-cho­ciaż-liście-opadają
jerzy drobnikludzkośćjest drze­wema ludziesą liśćmidrze­wo trwai rośniecho­ciażliścieopadająludzkość jest drze­wema ludzie są liśćmidrze­wo trwa i rośniecho­ciaż liścieliście opadającho­ciaż liście opadają

Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają. -Jerzy Drobnik
ludzkość-jest-drzewem-a-ludzie-są-liśćmi-drzewo-trwa-i-rośnie-chociaż-liście-opadają
Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest jak na­sion­ko-śne-z wiat­rem-szyb­ko-­-ale-gdy-drze­wem-w ser­cu-wy­rośnie-to tyl­ko-chy­ba-ra­zem-z ser­cem
Przy­jaźń jest drze­wem, pod którym możemy się schronić. -Samuel Taylor Coleridge
przy­jaźń-jest drze­wem-pod-którym możemy ę-schronić
Człowiek jest ta­kim drze­wem, które czu­je w so­bie dob­ro i dla­tego nie chce złych owoców rodzić. -Józef Stanisław Tischner
człowiek-jest ­kim-drze­wem-które-czu­-w so­bie-dob­ro-i dla­tego-nie chce-złych-owoców-rodzić
Dają cień liście Drze­wa, pod którym siedzisz I o które dbasz  -Taiyono Kudarashi
dają-cień-liście-drze­wa-pod-którym siedzisz-i-o które-dbasz