Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają.


ludzkość-jest-drzewem-a-ludzie-są-liśćmi-drzewo-trwa-i-rośnie-chociaż-liście-opadają
jerzy drobnikludzkośćjestdrzewemludzieliśćmidrzewotrwarośniechociażliścieopadająludzkość jestjest drzewemludzie sąsą liśćmidrzewo trwatrwa ii rośniechociaż liścieliście opadająludzkość jest drzewema ludzie sąludzie są liśćmidrzewo trwa itrwa i rośniechociaż liście opadająa ludzie są liśćmidrzewo trwa i rośnie

Ludzkość jest drze­wem, a ludzie są liśćmi. Drze­wo trwa i rośnie, cho­ciaż liście opadają.Drzewo wiedzy nie jest drzewem życia.Świat obfituje w głupców jak drzewo w liście.Przedziwną tajemnicą w życiu człowieka jest, że rośnie nieznacznie, w ciszy, jak drzewo - trudno to dostrzec, a jednak wzrasta.Natura ludzka nie jest maszyną postawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą.Bo miłość jest jak drzewo, sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz na ruinie serca dalej się zieleni.