Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam.


ludzkość-kroczy-stale-naprzód-jednak-człowiek-pozostaje-ten-sam
johann wolfgang goetheludzkośćkroczystalenaprzódjednakczłowiekpozostajetensamludzkość kroczykroczy stalestale naprzódjednak człowiekczłowiek pozostajepozostaje tenten samludzkość kroczy stalekroczy stale naprzódjednak człowiek pozostajeczłowiek pozostaje tenpozostaje ten samludzkość kroczy stale naprzódjednak człowiek pozostaje tenczłowiek pozostaje ten samjednak człowiek pozostaje ten sam

Ludzkość nieustannie kroczy do przodu, lecz człowiek ciągle pozostaje taki sam.Ludzkość sta­le kroczy nap­rzód, jed­nak człowiek po­zos­ta­je ten sam.Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód osiągniesz granice niedostępne dla innych pozostaniesz ostatecznie sam.Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód, osiągniesz granice niedostępne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam.Jeśli człowiek, idąc przez życie, nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam. Przyjaźnie należy stale kultywować.Historia kroczy dziwnymi drogami. Grecy uczyli się od Trojan, uciekinierzy z Troi założyli Rzym, a Rzymianie podbili Grecję, po to jednak, by przejąć jej kulturę.