Ludzkość nie może znieść zbyt wielkiej dawki rzeczywistości.


ludzkość-nie-może-znieść-zbyt-wielkiej-dawki-rzeczywistoś
thomas stearns eliotludzkośćniemożeznieśćzbytwielkiejdawkirzeczywistościludzkość nienie możemoże znieśćznieść zbytzbyt wielkiejwielkiej dawkidawki rzeczywistościludzkość nie możenie może znieśćmoże znieść zbytznieść zbyt wielkiejzbyt wielkiej dawkiwielkiej dawki rzeczywistościludzkość nie może znieśćnie może znieść zbytmoże znieść zbyt wielkiejznieść zbyt wielkiej dawkizbyt wielkiej dawki rzeczywistościludzkość nie może znieść zbytnie może znieść zbyt wielkiejmoże znieść zbyt wielkiej dawkiznieść zbyt wielkiej dawki rzeczywistości

Ludzkość nie może znieść zbyt wiel­kiej daw­ki rzeczywistości.Kocham ludzkość, nie mogę tylko znieść ludzi.Kocham ludzkość, nie mogę tyl­ko znieść ludzi.Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości...Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.Gdzie jest zbyt dob­rze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.