Ludzkość notuje postęp; jeżeli to prawda - to nie dlatego, że jest trzeźwa, odpowiedzialna i ostrożna, ale ponieważ jest buntownicza, spragniona zabawy i niedojrzała.


ludzkość-notuje-postęp-żeli-to-prawda-to-nie-dlatego-że-jest-trzeźwa-odpowiedzialna-i-ostrożna-ale-ponieważ-jest-buntownicza-spragniona
tom robbinsludzkośćnotujepostępjeżelitoprawdaniedlategożejesttrzeźwaodpowiedzialnaostrożnaaleponieważbuntowniczaspragnionazabawyniedojrzałaludzkość notujenotuje postępprawdanie dlategoże jestjest trzeźwaodpowiedzialna ii ostrożnaale ponieważponieważ jestjest buntowniczaspragniona zabawyzabawy ii niedojrzałaludzkość notuje postępjeżeli to prawdaże jest trzeźwaodpowiedzialna i ostrożnaale ponieważ jestponieważ jest buntowniczaspragniona zabawy izabawy i niedojrzała

Dziewczyna zaś nie zdawała sobie sprawy, że pierwszy stosunek może obudzić w niej głód seksualny. O tym dziewczętom na ogół się nie mówi, prawdą jednak jest, że nowo powstała potrzeba seksualna jest trudna do opanowania, szczególnie dla kogoś, kto nie umie sobą kierować. Stąd może się zrodzić późniejsza tendencja przechodzenia z rąk do rąk , szukania coraz nowych doznań. Dlatego chłopiec, który jest tym pierwszym bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Dziewczyna zaś, która dla zabawy, lekkomyślnie podnieca chłopca, potem zaś umyka bojąc się samego aktu - również bywa odpowiedzialna za zdarzające się wcale nie tak rzadko wypaczenia w życiu seksualnym młodego mężczyzny .Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda - nie.Jeżeli ludzkość w milionach swoich członków okrutnie cierpi, to dlatego, że wielu ludzi żywi się życiem bliźnich, nie żywiąc ich swoim.Miłość przebaczająca nie jest ślepa, jest trzeźwa ale i gotowa nawet na to, by nie dociekać co inny czyni z przebaczeniem.Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację.Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów.