Ludzkość ulega złudzeniu, że świat prowadzą ludzie mądrzy. Byłoby to niemożliwe choćby dlatego, że większość tej ludzkości to przeciętność -jeśli już nie ludzie głupi.


ludzkość-ulega-złudzeniu-że-świat-prowadzą-ludzie-mądrzy-byłoby-to-niemożliwe-choćby-dlatego-że-większość-tej-ludzkoś-to
jan lechońludzkośćulegazłudzeniużeświatprowadząludziemądrzybyłobytoniemożliwechoćbydlategowiększośćtejludzkościprzeciętnośćjeślijużniegłupiludzkość ulegaulega złudzeniuże światświat prowadząprowadzą ludzieludzie mądrzyniemożliwe choćbychoćby dlategoże większośćwiększość tejtej ludzkościjeśli jużjuż nienie ludzieludzie głupiludzkość ulega złudzeniuże świat prowadząświat prowadzą ludzieprowadzą ludzie mądrzybyłoby to niemożliweniemożliwe choćby dlategoże większość tejwiększość tej ludzkościludzkości to przeciętnośćjeśli już niejuż nie ludzienie ludzie głupi

Głupi i mądrzy ludzie są nie­szkod­li­wi, tyl­ko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe
głupi-i mądrzy-ludzie-są nie­szkod­li­wi-tyl­ko-półgłówki-są niebezpieczne
Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczni. -Johann Wolfgang Goethe
głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczni
Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe
głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczne
Mądrzy ludzie nie czytają książek, mądrzy ludzie je piszą. -Lech Janerka
mądrzy-ludzie-nie-czytają-książek-mądrzy-ludzie-piszą
Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił -Michael Josephson
ludzie-postępują-właściwie-nie-dlatego-że-chcą-zmienić-świat-ale-dlatego-że-nie-chcą-by-świat-ich-zmienił