Lustro to najlepsze miejsce dla ogłoszeń, żeby wpadły w oko kobiecie.


lustro-to-najlepsze-miejsce-dla-ogłoszeń-żeby-wpadły-w-oko-kobiecie
james joycelustrotonajlepszemiejscedlaogłoszeńżebywpadłyokokobiecienajlepsze miejscemiejsce dladla ogłoszeńżeby wpadływpadły ww okooko kobiecielustro to najlepszenajlepsze miejsce dlamiejsce dla ogłoszeńżeby wpadły wwpadły w okow oko kobiecielustro to najlepsze miejscenajlepsze miejsce dla ogłoszeńżeby wpadły w okowpadły w oko kobiecielustro to najlepsze miejsce dlażeby wpadły w oko kobiecie

Dojrzałej kobiecie przydać piękna może już jedynie oko zakochanego mężczyzny. -Urszula Kozioł
dojrzałej-kobiecie-przydać-piękna-może-już-jedynie-oko-zakochanego-mężczyzny
W kobiecie jest dobre tylko to, co jest w niej najlepsze. -Nicolas de Chamfort
w-kobiecie-jest-dobre-tylko-to-co-jest-w-niej-najlepsze
oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech  -bez.odwagi
oko-za oko-dla-piękniej­sze­go-świata-uśmiech-za uśmiech 
Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka – cały świat komplikacji. -Louis Aragon
kobieta-to-dla-mężczyzny-przede-wszystkim-lustro-a-potem-zasadzka-cały-świat-komplikacji