Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r.


luz-i swoboda-równo­waga-umysłu-uczta-duchowa-krys­ty­na-sz-25092014r
krystaluzi swobodarówno­wagaumysłuucztaduchowakrys­ty­nasz25092014rluz i swobodai swoboda równo­wagarówno­waga umysłuumysłu ucztauczta duchowaduchowa krys­ty­nakrys­ty­na szluz i swoboda równo­wagai swoboda równo­waga umysłurówno­waga umysłu ucztaumysłu uczta duchowauczta duchowa krys­ty­naduchowa krys­ty­na szluz i swoboda równo­waga umysłui swoboda równo­waga umysłu ucztarówno­waga umysłu uczta duchowaumysłu uczta duchowa krys­ty­nauczta duchowa krys­ty­na szluz i swoboda równo­waga umysłu ucztai swoboda równo­waga umysłu uczta duchowarówno­waga umysłu uczta duchowa krys­ty­naumysłu uczta duchowa krys­ty­na sz

Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze.Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r.Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r.Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r.Adrenalina Uf­ność we włas­ne siły Potłuczo­ne szkło Krys­ty­na Sz. 01.09.2014r.