Lwia grzywa stanowi kapitalny kamuflaż za jączej osobowości.


lwia-grzywa-stanowi-kapitalny-kamuflaż-za-jączej-osobowoś
zbigniew waydyklwiagrzywastanowikapitalnykamuflażzajączejosobowościlwia grzywagrzywa stanowistanowi kapitalnykapitalny kamuflażkamuflaż zaza jączejjączej osobowościlwia grzywa stanowigrzywa stanowi kapitalnystanowi kapitalny kamuflażkapitalny kamuflaż zakamuflaż za jączejza jączej osobowościlwia grzywa stanowi kapitalnygrzywa stanowi kapitalny kamuflażstanowi kapitalny kamuflaż zakapitalny kamuflaż za jączejkamuflaż za jączej osobowościlwia grzywa stanowi kapitalny kamuflażgrzywa stanowi kapitalny kamuflaż zastanowi kapitalny kamuflaż za jączejkapitalny kamuflaż za jączej osobowości

Lwią część życia przeżywamy w zajęczym strachu.Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu.Gdzie lwia skóra jest za krótka, trze­ba ją uzu­pełnić skórą lisa.Fale: Fale - woda z grzywą.Po­dej­mo­wane de­cyz­je są ma­nifes­tacją osobowości.Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.