Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego...


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
opuszczonamócuciecw two­jera­mionaod przek­leństwdniacodziennegomóc uciecuciec w two­jew two­je ra­mionara­miona od przek­leństwod przek­leństw dniadnia codziennegomóc uciec w two­jeuciec w two­je ra­mionaw two­je ra­miona od przek­leństwra­miona od przek­leństw dniaod przek­leństw dnia codziennegomóc uciec w two­je ra­mionauciec w two­je ra­miona od przek­leństww two­je ra­miona od przek­leństw dniara­miona od przek­leństw dnia codziennegomóc uciec w two­je ra­miona od przek­leństwuciec w two­je ra­miona od przek­leństw dniaw two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego

Śmieszne jest to, co niezgodne ze zwyczajami i pospolitymi postępkami dnia codziennego. -Montesquieu
Śmieszne-jest-to-co-niezgodne-ze-zwyczajami-i-pospolitymi-postępkami-dnia-codziennego
Praw­dzi­wa mądrość życia dos­trze­ga wspa­niałość dnia codziennego. -Pearl Buck
praw­dzi­wa-mądrość-życia-­trze­ga-wspa­niałość-dnia-codziennego
W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić  -Ciarka
w życiu-można-uciec-od wielu-rzeczy-i ludzi-ale-od życia-nie da sie-uciec-i przed-smier­ą-uchronić 
- To­bie cu­dow­na no­co,rzu­cam się w ra­miona , gdy na­dej­dzie dnia chwi­la ,wzburzona. Czas przykucnął. Zastygła. Zginęła- uznali. Żywą- nieżywą klaszcząc pochowali. -Uciekinierkaa
 to­bie-cu­dow­na-no­corzu­cam ę-w ra­miona-gdy-na­dej­dzie-dnia-chwi­-wzburzona-czas-przykucnął-zastygła-zginęła-uznali