Móc zam­knąć oczy i prze­nieść się w od­legły świat...


móc-zam­knąć-oczy-i prze­nieść ę-w od­legły-świat
opuszczonamóczam­knąćoczyi prze­nieść sięw od­ległyświatmóc zam­knąćzam­knąć oczyoczy i prze­nieść sięi prze­nieść się w od­legływ od­legły światmóc zam­knąć oczyzam­knąć oczy i prze­nieść sięoczy i prze­nieść się w od­ległyi prze­nieść się w od­legły światmóc zam­knąć oczy i prze­nieść sięzam­knąć oczy i prze­nieść się w od­ległyoczy i prze­nieść się w od­legły światmóc zam­knąć oczy i prze­nieść się w od­ległyzam­knąć oczy i prze­nieść się w od­legły świat

Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć