Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości.


mój-bóg-jest-to-bóg-wątpliwoś
karol irzykowskimójbógjesttowątpliwościmój bógbóg jestbóg wątpliwościmój bóg jestjest to bógbóg jest to bógjest to bóg wątpliwościmój bóg jest to bógbóg jest to bóg wątpliwości

Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski
sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi. -Georges Bernanos
bóg-jest-chlebem-którym-bóg-dzieli-ę-z-ludźmi
Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża. -Maria Kuncewicz
bóg-nie-dba-o-racje-bóg-żąda-miłoś-i-to-jest-najtwardsza-obroża
Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości. -aforystokrata
jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości. -Mieczysław Gogacz
dzięki-spowiedzi-jest-w-nas-bóg-który-musiał-odejść-gdy-był-grzech-bóg-wraca-w-każdej-spowiedzi-w-każdym-akcie-miłoś