Mój dom jest moją karmą.


mój-dom-jest-moją-karmą
lucyna winnickamójdomjestmojąkarmąmój domdom jestjest mojąmoją karmąmój dom jestdom jest mojąjest moją karmąmój dom jest mojądom jest moją karmąmój dom jest moją karmą

Mój dom jest moją twierdzą.My house is my castle - mój dom jest moją twierdzą.W je­go ra­mionach jest mój dom. To tam znaj­duję swój czuły kąt. On... Za­pala serce, Ga­si smutki... A je­go wzrok jest ta­ki cieplutki. Jest w moim sercu (Szczerze się przyznam). W je­go ra­mionach jest mo­ja ojczyzna.Twoja miłość to zaciszny dom, znalazł w nim schronienie mój ptasi niepokój.Oto dom mój: czte­ry ściany wiersza W mo­jej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie! 20:55