Mój ojciec musiał posiadać podstawy wykształcenia, bo potrafił pisać, czytać i miał bałagan w rachunkach.


mój-ojciec-musiał-posiadać-podstawy-wykształcenia-bo-potrafił-pisać-czytać-i-miał-bałagan-w-rachunkach
george bernard shawmójojciecmusiałposiadaćpodstawywykształceniabopotrafiłpisaćczytaćmiałbałaganrachunkachmój ojciecojciec musiałmusiał posiadaćposiadać podstawypodstawy wykształceniabo potrafiłpotrafił pisaćczytać ii miałmiał bałaganbałagan ww rachunkachmój ojciec musiałojciec musiał posiadaćmusiał posiadać podstawyposiadać podstawy wykształceniabo potrafił pisaćczytać i miałi miał bałaganmiał bałagan wbałagan w rachunkachmój ojciec musiał posiadaćojciec musiał posiadać podstawymusiał posiadać podstawy wykształceniaczytać i miał bałagani miał bałagan wmiał bałagan w rachunkachmój ojciec musiał posiadać podstawyojciec musiał posiadać podstawy wykształceniaczytać i miał bałagan wi miał bałagan w rachunkach

Potrafił się oprzeć tylko tym pokusom, których nie miał.Nikt nie miał czystego sumienia. Każdy miał podstawy, by czuć się wszystkiemu winnym, by czuć się nie wykrytym przestępcą, nie zdemaskowanym oszustem. [o ludziach podczas rewolucji]Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam, pisać.Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.Wartość wykształcenia objawia się najwyraźniej wtedy, gdy wykształceni zabierają głos w sprawach, które leżą poza domeną ich wykształcenia.Moja matka nie umiała ani czytać, ani pisać. Umiała jedynie liczyć pieniądze.