mówi­li so­bie jak pięknie, nie do wiary ciut wiary brakło 


mówi­li-so­bie-jak-pięknie-nie do wiary-ciut-wiary-brakło 
cykammówi­liso­biejakpięknienie do wiaryciutwiarybrakło mówi­li so­bieso­bie jakjak pięknienie do wiary ciutciut wiarywiary brakło mówi­li so­bie jakso­bie jak pięknienie do wiary ciut wiaryciut wiary brakło mówi­li so­bie jak pięknienie do wiary ciut wiary brakło 

Miłość jest aktem wiary i kto ma mało wiary, ma mało miłości.Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary.Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary.Pożądanie silnej wiary nie jest dowodem silnej wiary, raczej jej przeciwieństwem. Kto ją posiada, ten może pozwolić sobie na piękny zbytek sceptycyzmu: gdyż jest dość pewny, dość mocny, dostatecznie do niej przywiązany.Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa Sa­mo w so­bie be­zużyteczne i wstrętne, cier­pienie bez wiary sta­je się przekleństwem.