Mówią, że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć... Ale nie ja 


mówią-że każdy- chwilę-słaboś-i od­ro­binę-uczuć-ale nie ja 
alcaponemówiąże każdyma chwilęsłabościi od­ro­binęuczućale nie ja że każdy ma chwilęma chwilę słabościsłabości i od­ro­binęi od­ro­binę uczućuczuć ale nie ja że każdy ma chwilę słabościma chwilę słabości i od­ro­binęsłabości i od­ro­binę uczući od­ro­binę uczuć ale nie ja że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binęma chwilę słabości i od­ro­binę uczućsłabości i od­ro­binę uczuć ale nie ja że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczućma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć ale nie ja 

Krop­la nig­dy nie przy­nosi ul­gi, ale zaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kania na ulgę, strach przez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszy. -Jerzy Pilch
krop­-nig­dy-nie przy­nosi-ul­gi-ale-zaw­sze-jest złud­na-chwi­-cze­kania-na ulgę-strach-przez-tę chwilę-jest od­ro­binę-mniejszy
Społeczeństwo, które będzie sprze­dawać od­ro­binę wol­ności za od­ro­binę porządku, ut­ra­ci obie te za­lety, na obie bo­wiem nie zasługuje. -Thomas Jefferson
społeczeństwo-które-będzie-sprze­dawać-od­ro­binę-wol­noś-za od­ro­binę-porządku-ut­ra­-obie-te za­lety-na obie-bo­wiem
Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ. -Aleksandra_Czarna
pa­miętam-każdy-dzień-spędzo­ny-z tobą-każdą-chwilę-ale-już-nie pa­miętam-kim-dla-mnie-byłeś-byŁeŚ
Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości. -Jan Paweł II
nie-bójcie-ę-słaboś-człowieka-ani-jego-wielkoś-człowiek-zawsze-jest-wielkim-także-w-słaboś
Lecz nie zachować powagi, gdy mówią nam [nasi towarzysze] o swoim cierpieniu, jest prawdziwie rażącym brakiem uczuć ludzkich. -Adam Smith
lecz-nie-zachować-powagi-gdy-mówią-nam-nasi-towarzysze-o-swoim-cierpieniu-jest-prawdziwie-rażącym-brakiem-uczuć-ludzkich
Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej. -Władysław Walenty Fedorowicz
są-ludzie-co-mają-takiego-rodzaju-rozum-mówią-bardzo-rozumnie-o-jakiejś-rzeczy-ale-robią-bardzo-nierozumnie-że-mówią-o-niej