Mówią, że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć... Ale nie ja 


mówią-że każdy- chwilę-słaboś-i od­ro­binę-uczuć-ale nie ja 
alcaponemówiąże każdyma chwilęsłabościi od­ro­binęuczućale nie ja że każdy ma chwilęma chwilę słabościsłabości i od­ro­binęi od­ro­binę uczućuczuć ale nie ja że każdy ma chwilę słabościma chwilę słabości i od­ro­binęsłabości i od­ro­binę uczući od­ro­binę uczuć ale nie ja że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binęma chwilę słabości i od­ro­binę uczućsłabości i od­ro­binę uczuć ale nie ja że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczućma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć ale nie ja 

Krop­la nig­dy nie przy­nosi ul­gi, ale zaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kania na ulgę, strach przez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszy.Społeczeństwo, które będzie sprze­dawać od­ro­binę wol­ności za od­ro­binę porządku, ut­ra­ci obie te za­lety, na obie bo­wiem nie zasługuje.Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ.Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości.Lecz nie zachować powagi, gdy mówią nam [nasi towarzysze] o swoim cierpieniu, jest prawdziwie rażącym brakiem uczuć ludzkich.Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej.