Mówią, że pal­ce były przed wi­del­cem, a ręce przed nożem.


mówią-że pal­-były-przed-wi­del­cem-a rę-przed-nożem
jonathan swiftmówiąże pal­cebyłyprzedwi­del­cema ręcenożemże pal­ce byłybyły przedprzed wi­del­cema ręce przedprzed nożemże pal­ce były przedbyły przed wi­del­cema ręce przed nożemże pal­ce były przed wi­del­cem

Myj ręce przed podaniem łapówki.....(....)....pal­cem próbuję wyłus­kać z dna kielicha czer­woną kroplę. Jest gęsta jak żywi­ca. Niemal zas­tygła. Nęci barwą ma­lin. Wróży słodycz. Ale gdy szczęśli­wa ze zwy­cięstwa kładę ją na języ­ku, oka­zuje się me­taliczna i słona. Wyp­lu­wam i wys­ta­wiam język przed siebie, żeby wiatr zab­rał z niego ten wstrętny posmak.... Elżbieta Che­rezińska - PÓŁNOC­NA DROGA Purytanin uwielbia dziewice i składa przed nimi ręce w modlitwie, muszkieter kocha kobiety i bierze je w ramiona.Przed trzydziestu laty szoferzy jeździli tak samo na wariata jak i dziś, tylko, że konie były wówczas rozsądniejsze.Kto o kim przed tobą, pew­nie o to­bie przed drugim.Pochylamy się przed inteligencją, klękamy zaś przed dobrocią.