Mówią, że się zgadzają. Nie lubię przeciwników, których nigdy nie ma w domu.


mówią-że-ę-zgadzają-nie-lubię-przeciwników-których-nigdy-nie-w-domu
karol irzykowskimówiążesięzgadzająnielubięprzeciwnikówktórychnigdyniedomusię zgadzająnie lubięlubię przeciwnikówktórych nigdynigdy nienie maw domuże się zgadzająnie lubię przeciwnikówktórych nigdy nienigdy nie manie ma wma w domuktórych nigdy nie manigdy nie ma wnie ma w domuktórych nigdy nie ma wnigdy nie ma w domu

Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On. -Catherine Cookson
mam-wielu-przyjaciół-i-tysią-dobrych-znajomych-są-ludzie-których-lubię-bardzo-i-są-ludzie-których-lubię-mniej-ale-ponad-wszystkimi-jest-tylko
Nie lubię czuć się jak u siebie w domu, gdy jestem za granicą. -George Bernard Shaw
nie-lubię-czuć-ę-jak-u-siebie-w-domu-gdy-jestem-za-granicą
Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby. -Anonim
aby-zrozumieć-ludzi-trzeba-starać-ę-usłyszeć-to-czego-nigdy-nie-mówią-i-być-może-nigdy-nie-powiedzieliby
Kto troszczy się o to, co ludzie o nim mówią, nigdy nie będzie spokojny. -Lew Tołstoj
kto-troszczy-ę-o-to-co-ludzie-o-nim-mówią-nigdy-nie-będzie-spokojny