Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.


mówić-dobrze-może-tylko-ten-kto-myśli-rozumnie
cyceronmówićdobrzemożetylkotenktomyślirozumniemówić dobrzedobrze możemoże tylkotylko tenkto myślimyśli rozumniemówić dobrze możedobrze może tylkomoże tylko tenkto myśli rozumniemówić dobrze może tylkodobrze może tylko tenmówić dobrze może tylko ten

Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca -Władysław Biegański
kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca. -Władysław Biegański
kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat. -Karel Capek
kto-myśli-tylko-o-sobie-ten-traci-z-oczu-świat