Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą .


mówić-o-istniejącym-że-istnieje-i-o-nieistniejącym-że-nie-istnieje-jest-prawdą
arystotelesmówićistniejącymżeistniejenieistniejącymniejestprawdąmówić oo istniejącymże istniejeistnieje io nieistniejącymże nienie istniejeistnieje jestjest prawdąprawdąmówić o istniejącymże istnieje iistnieje i oi o nieistniejącymże nie istniejenie istnieje jestistnieje jest prawdąjest prawdąże istnieje i oistnieje i o nieistniejącymże nie istnieje jestnie istnieje jest prawdąistnieje jest prawdąże istnieje i o nieistniejącymże nie istnieje jest prawdąnie istnieje jest prawdą

Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel.Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: Prawda istnieje. Wymyśla się kłamstwo.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Chociaż kłamstwo jeszcze istnieje - doskonali się tylko prawda.Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką.