Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy.


mówić-to-ło-trzeba-mówić-do-rzeczy
william shakespearemówićtomałotrzebamówićdorzeczymówićtrzeba mówićmówić dodo rzeczytrzeba mówić domówić do rzeczytrzeba mówić do rzeczy

Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym.Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić.