Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.


mówi-ę-że-kobiety-kochają-tych-którzy-kochają-to-nieprawda-ulegają-one-temu-kto-im-to-mówi
lew tołstojmówisiężekobietykochajątychktórzykochajątonieprawdaulegająonetemuktoimtomówimówi sięże kobietykobiety kochająkochają tychktórzy jeje kochająulegają oneone temukto imże kobiety kochająkobiety kochają tychktórzy je kochająulegają one temuim to mówiże kobiety kochają tychkto im to mówi

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Małżeństwo jest sakramentem tylko dla tych, którzy się kochają.Ci, którzy kochają wszystkie kobiety, zmierzają ku abstrakcji.Kobiety kochają tylko takich pijaków, którzy są pijani z miłości do nich.