Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.


mówi-ę-że-kobiety-kochają-tych-którzy-kochają-to-nieprawda-ulegają-one-temu-kto-im-to-mówi
lew tołstojmówisiężekobietykochajątychktórzykochajątonieprawdaulegająonetemuktoimtomówimówi sięże kobietykobiety kochająkochają tychktórzy jeje kochająulegają oneone temukto imże kobiety kochająkobiety kochają tychktórzy je kochająulegają one temuim to mówiże kobiety kochają tychkto im to mówi

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski
jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim
ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Małżeństwo jest sakramentem tylko dla tych, którzy się kochają. -Oscar Wilde
małżeństwo-jest-sakramentem-tylko-dla-tych-którzy-ę-kochają
Ci, którzy kochają wszystkie kobiety, zmierzają ku abstrakcji. -Albert Camus
ci-którzy-kochają-wszystkie-kobiety-zmierzają-ku-abstrakcji
Kobiety kochają tylko takich pijaków, którzy są pijani z miłości do nich. -Franciszek Herites
kobiety-kochają-tylko-takich-pijaków-którzy-są-pijani-z-miłoś-do-nich