Mówienie tak bardzo przeszkadza w myśleniu. Tatuś Muminka


mówienie-tak-bardzo-przeszkadza-w-myśleniu-tatuś-muminka
tove janssonmówienietakbardzoprzeszkadzamyśleniutatuśmuminkamówienie taktak bardzobardzo przeszkadzaprzeszkadza ww myśleniutatuś muminkamówienie tak bardzotak bardzo przeszkadzabardzo przeszkadza wprzeszkadza w myśleniumówienie tak bardzo przeszkadzatak bardzo przeszkadza wbardzo przeszkadza w myśleniumówienie tak bardzo przeszkadza wtak bardzo przeszkadza w myśleniu

Świadomość, że nie dotrzemy do celu wędrówki, nie przeszkadza nam tak bardzo, jak brak towarzysza wędrówki.Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna.Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości. A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie.Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki.