Mówimy, że nie należy martwić się na zapas. W cierpieniu


mówimy-że-nie-należy-martwić-ę-na-zapas-w-cierpieniu-na-zapas-jest-jakaś-tajemnicza-przed-wiedza
anna kamieńskamówimyżenienależymartwićsięnazapascierpieniunazapasjestjakaśtajemniczaprzedwiedzaże nienie należynależy martwićmartwić sięsię nana zapasw cierpieniuna zapasjest jakaśjakaś tajemniczaże nie należynie należy martwićnależy martwić sięmartwić się nasię na zapasjest jakaś tajemniczaże nie należy martwićnie należy martwić sięnależy martwić się namartwić się na zapasże nie należy martwić sięnie należy martwić się nanależy martwić się na zapas

Czas to dob­ro prze­mijające, nie można gro­madzić go na zapas.Kto chce przepowiadać przyszłość, musi mieć czoło miedziane i ogromny zapas dwuznaczników, aby nagiąć do własnych słów wszelkie wydarzenia, niezależnie od ich obrotu.O przyszłości należy myśleć, lecz nie trzeba się o nią martwić.Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.. . . Każdy z nas we wczesnej młodości wie dobrze jaka jest jego Własna Legenda. W tym okresie życia wszystko jest jasne, wszystko jest możliwe, ludzie nie boją się ani pragnień ani marzeń o tym, co chcieliby w życiu osiągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakaś tajemnicza siła stara się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.