Mąż jest podobny do wiosny, za mężem bowiem najmniej tęskni się wtedy, gdy go nie ma.


mąż-jest-podobny-do-wiosny-za-mężem-bowiem-najmniej-tęskni-ę-wtedy-gdy-go-nie
zofia nałkowskamążjestpodobnydowiosnyzamężembowiemnajmniejtęsknisięwtedygdygoniemąż jestjest podobnypodobny dodo wiosnyza mężemmężem bowiembowiem najmniejnajmniej tęsknitęskni sięsię wtedygdy gogo nienie mamąż jest podobnyjest podobny dopodobny do wiosnyza mężem bowiemmężem bowiem najmniejbowiem najmniej tęskninajmniej tęskni siętęskni się wtedygdy go niego nie mamąż jest podobny dojest podobny do wiosnyza mężem bowiem najmniejmężem bowiem najmniej tęsknibowiem najmniej tęskni sięnajmniej tęskni się wtedygdy go nie mamąż jest podobny do wiosnyza mężem bowiem najmniej tęsknimężem bowiem najmniej tęskni siębowiem najmniej tęskni się wtedy

Bogaty mariaż podobny jest do chrztu, z równą szybkością umywa bowiem wszystko, czym się uprzednio zbrukaliśmy. -Karol Fourier
bogaty-mariaż-podobny-jest-do-chrztu-z-równą-szybkośą-umywa-bowiem-wszystko-czym-ę-uprzednio-zbrukaliśmy
Stary mąż młodej kobiety podobny jest do introligatora. Oprawia książkę, którą kto inny czyta. -Bolesław Prus
stary-mąż-młodej-kobiety-podobny-jest-do-introligatora-oprawia-książkę-którą-kto-inny-czyta
Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary. -Pam Brown
mąż-to-mężczyzna-któremu-wzrok-psuje-ę-akurat-wtedy-gdy-powinien-widzieć-torby-i-inne-ężary
Dom bowiem zaczyna być wtedy, gdy jego ściany zamkną w sobie kawał przestrzeni. Ta zamknięta przestrzeń jest duszą domu. -Olga Tokarczuk
dom-bowiem-zaczyna-być-wtedy-gdy-jego-ściany-zamkną-w-sobie-kawał-przestrzeni-ta-zamknię-przestrzeń-jest-duszą-domu
Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski
małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Żony wtedy są najlepszymi słuchaczami, gdy ich mąż mówi do innej kobiety. -Henri Torr
Żony-wtedy-są-najlepszymi-słuchaczami-gdy-ich-mąż-mówi-do-innej-kobiety